NCTB ম্যাধমিক ৮ম শ্রেণি সংস্কৃত

NCTB ম্যাধমিক ৮ম শ্রেণি সংস্কৃত

NCTB ম্যাধমিক ৮ম শ্রেণি সংস্কৃত

আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় NCTB ম্যাধমিক ৮ম শ্রেণি সংস্কৃত, সংস্কৃত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি জীবনভিত্তিক সমকালীন চাহিদার উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এ বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিমার্জন ও নবায়ন করা হয়। যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা হরফে গীতা, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তাই এ পুস্তকটিও সাহিত্যাংশের পাঠসমূহ বাংলা হরফে সংস্কৃত ভাষা শেখা ও বলার দক্ষতা অর্জন করতে পারবে এবং কর্মক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে পারবে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যে কোন গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে । শিক্ষার্থীর হাতে সময়মতো পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

NCTB ম্যাধমিক ৮ম শ্রেণি সংস্কৃত

 

NCTB ম্যাধমিক ৮ম শ্রেণি সংস্কৃত

 

৮ম শ্রেণি সংস্কৃত সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ হিতোবদেশ

 

NCTB ম্যাধমিক ৮ম শ্রেণি সংস্কৃত

 

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পদপ্রকরণম্

 

NCTB ম্যাধমিক ৮ম শ্রেণি সংস্কৃত

 

তৃতীয় অধ্যায়ঃ সংস্কৃত

আরও দেখুনঃ

Leave a Comment